Øk din konkurransekraft gjennom ny kunnskap.

Blir klar for din neste mulighet.

Filter

Søk

By

Pris

Minimum:
Maks:

Klassenivå

Dato

NLS-brukerkurs: Livreddende førstehjelp, nivå 1. 21. mars 2021

kr 499

på Drammensvn. 288
per kurs

Dette kurset er for deg som ønsker å vite når det er behov for hjerte-lunge-redning, og hvordan vi utfører dette. Man lærer å vurdere både den forulykkede og omgivelsene rundt.


NLS-instruktør: Generell førstehjelp, nivå 2. 13. juni 2021

kr 2 500

på Drammensvn. 288
per kurs

Dette kurset er for deg som ønsker å undervise i generell førstehjelp. Kurset inneholder temaer som sirkulasjonssvikt, hjerneslag, brannskader, drukningsprosessen m.m. Kurset består av mye praktisk.


NLS-brukerkurs: Førstehjelp og forebygging, barn 0-2 år

kr 299

på Drammensvn. 288
per kurs

Kurset vil gå seks ganger i løpet av våren 2021. Dette kurset er for deg som jobber i barnehage, er småbarnsforelder, jobber i forening, og alle andre som har omsorg for små barn....


NLS-brukerkurs: Førstehjelp og forebygging, barn 3-5 år

kr 299

på Drammensvn. 288
per kurs

Kurset holdes fem ganger våren 2021. Dette kurset er for deg som jobber i barnehage, er småbarnsforelder, jobber i en forening, og alle som har omsorg for små barn.


NLS-brukerkurs: Avansert førstehjelp, nivå 3. 5. og 6. juni

kr 2 500

på Drammensvn. 288
per kurs

5. og 6. juni 2021. Dette kurset tar for seg førstehjelp på et omfattende nivå, og er det høyeste nivået av førstehjelp som tilbys av Norges Livredningsselskap.


NLS-instruktør:Førstehjelp og forebygging, småbarn. 12. juni 2021

kr 2 500

på Oslo, Norway
per kurs

Utdanningen NLS-instruktør: Førstehjelp for småbarn, passer for deg som ønsker å holde kurs for barnehager, småbarnsforeldre, foreninger, organisasjoner og andre som har omsorg for små barn.


NLS-brukerkurs: Generell førstehjelp. 17. april 2021

kr 1 700

på Drammensvn. 288
per kurs

På kurset vil du lære å gjenkjenne ulike tegn på enkelte skader og sykdommer, og du vil lære hva du skal gjøre når du venter på medisinsk hjelp. Kurset er nettbasert og...


Sikkerhets- og livredningskurs for lærere (inntil 15 personer)

kr 2 340

på Drammensvn. 288
per kurs for en gruppe

Dette kurset avholdes lokalt etter forespørsel, på skoler/nærliggende strender. Bestiller du et kurs har bestiller/skolen ansvar for å fylle kurset med deltagere. 


Sikkerhets- og livredningskurs for lærere (utendørsaktiviteter)

kr 500

på Drammensveien 280, 0283 Oslo, Norway
per kurs

Utgangspunktet for kurset er sikkerhetslovgivningen, §12 i forskrift til opplæringsloven og internkontrollen. Kurs aug. og sep. 2020


NLS-instruktør: Badevakt. Dato vår 2021TBA

kr 5 600

på Oslo, Norway
per kurs

Kurset NLS-instruktør: Badevakt har som mål å utdanne instruktører som kan holde Brukerkurs: Badevakt.


NLS-instruktør: Livredning nivå 1 (Modul: Livredning og svømming)

kr 3 700

på Bergen, Norway
per kurs

Dato høst 2021 TBA. Gjennom kurshelgen får man utviklet ferdigheter ved opplæring og trening av svømmeteknikker. Dette tilsvarer læreplanen sitt krav til skolesvømming.


NLS-instruktør: Begynneropplæring, høst 2021dato TBA

kr 3 700

på Bergen, Norway
per kurs

Dette er en utdanning for deg som vil ha ansvar for opplæring i vanntilvenning både inne og ute. Dette er først og fremst et kurs for å lære barn og voksne å svømme...


NLS-instruktør: Vannaktivitet for baby og småbarn

kr 4 725

Neste dato: 17.apr.2021 - 09.mai.2021
på Belsjøveien 2, 1440 Drøbak, Norway
per kurs
2 ganger

17.-18.04 og 8.-9.05 2021.Gjennom hyggelig samvær med foreldre og barn kan du formidle grunnleggende kunnskaper i forhold til selvberging og sikring, og kunnskaper om aktiviteter i, på og ved vann


NLS-instruktør: Vannaktivitet for gravide. 13.-14. mars 2021

kr 3 250

på Belsjøveien 2, 1440 Drøbak, Norway
per kurs

Som instruktør i Vannaktivitet for gravide bidrar man til et godt helsetilbud i lokalmiljøet. Ved å avholde kurset er dere med på å skape et godt sosialt nettverk mellom førstegangsfødende.


NLS-instruktør: Begynneropplæring. 29.-30. mai 2021

kr 3 700

på Belsjøveien 2, 1440 Drøbak, Norway
per kurs

Dette er en utdanning for deg som vil ha ansvar for opplæring i vanntilvenning og selvberging. Øvelser og aktiviteter er i tråd med målene i den nye læreplan for 1. -4. trinn.


NLS-instruktør: Livreddende førstehjelp. 18. april 2021 (ONLINE)

kr 2 500

på Oslo, Norway
per kurs

På kurset vil du få god kunnskap om HLR-prosedyren, og kunne lære den bort. Utdanningen gir god kunnskap om drukning, nedkjøling og sirkulasjonssvikt. Herunder inkluderer bruk av hjertestarter.


NLS-instruktør: Videregående selvberging og svømming, 24. april

kr 1 800

på Belsjøveien 2, 1440 Drøbak, Norway
per kurs

Dette kurset gir en innføring i ferdigheter og øvelser for å utvikle spesifiserte svømmearter som er viktig for å gjennomføre livredning.


NLS-instruktør: Livredning nivå 1 (Modul: Livredning og svømming)

kr 3 700

på Belsjøveien 2, 1440 Drøbak, Norway
per time

5.-6. juni 2021. Gjennom kurshelgen får man utviklet ferdigheter ved opplæring og trening av svømmeteknikker. Dette tilsvarer læreplanen sitt krav til skolesvømming.