Øk din konkurransekraft gjennom ny kunnskap.

Blir klar for din neste mulighet.

Filter

Søk

By

Pris

Minimum:
Maks:

Klassenivå

Dato

NLS-instruktør: Livreddende førstehjelp (nivå 1). 22.08.-23.08.20

kr 2 500

på Strandgaten 199, 5004 Bergen, Norway
per kurs

På kurset vil du få god kunnskap om HLR-prosedyren, og kunne lære den bort. Utdanningen gir god kunnskap om drukning, nedkjøling og sirkulasjonssvikt. Herunder inkluderer bruk av hjertestarter.


NLS-instruktør: Begynneropplæring. 24. og 25. okt 2020

kr 3 700

på Belsjøveien 2, 1440 Drøbak, Norway
per kurs

Dette er en utdanning for deg som vil ha ansvar for opplæring i vanntilvenning og selvberging. Øvelser og aktiviteter er i tråd med målene i den nye læreplan for 1. -4. trinn.


NLS-instruktør: Vannaktivitet for gravide. 28.-29. nov 2020

kr 3 250

på Margarethas vei 11, 1473 Lørenskog, Norway
per kurs

Som instruktør i Vannaktivitet for gravide bidrar man til et godt helsetilbud i lokalmiljøet. Ved å avholde kurset er dere med på å skape et godt sosialt nettverk mellom førstegangsfødende.


NLS-instruktør: Begynneropplæring 20.-21.mars 2021

kr 3 700

på Røtingavegen 45, 5216 Lepsøy, Norway
per kurs

Dette er en utdanning for deg som vil ha ansvar for opplæring i vanntilvenning både inne og ute. Dette er først og fremst et kurs for å lære barn og voksne å svømme...


NLS-instruktør: Livredning nivå 1 (Modul: Livredning og svømming)

kr 3 700

på Røtingavegen 45, 5216 Lepsøy, Norway
per kurs

12.-13. juni 2021. Gjennom kurshelgen får man utviklet ferdigheter ved opplæring og trening av svømmeteknikker. Dette tilsvarer læreplanen sitt krav til skolesvømming.


NLS-instruktør: Badevakt. 07.-08. nov. 2020

kr 5 600

på Belsjøveien 2, 1440 Drøbak, Norway
per kurs

Kurset NLS-instruktør: Badevakt har som mål å utdanne instruktører som kan holde Brukerkurs: Badevakt.


Sikkerhets- og livredningskurs for lærere (utendørsaktiviteter)

kr 500

på Drammensveien 280, 0283 Oslo, Norway
per kurs

Utgangspunktet for kurset er sikkerhetslovgivningen, §12 i forskrift til opplæringsloven og internkontrollen. Kurs aug. og sep. 2020


Sikkerhets- og livredningskurs for lærere (inntil 15 personer)

kr 2 340

på Drammensvn. 288
per kurs for en gruppe

Dette kurset avholdes lokalt etter forespørsel, på skoler/nærliggende strender. Bestiller du et kurs har bestiller/skolen ansvar for å fylle kurset med deltagere. 


Brukerkurs: Generell førstehjelp (nivå 2). NETTKURS 17.10.20

kr 750

på Drammensvn. 288
per kurs

På kurset vil du lære å gjenkjenne ulike tegn på enkelte skader og sykdommer, og du vil lære hva du skal gjøre når du venter på medisinsk hjelp. Kurset er nettbasert og...


NLS-instruktør: Førstehjelp for småbarn. 15. nov 2020

kr 1 500

på Drammensvn. 288
per kurs

Utdanningen NLS-instruktør: Førstehjelp for småbarn, passer for deg som ønsker å holde kurs for barnehager, småbarnsforeldre, foreninger, organisasjoner og andre som har omsorg for små barn.