Øk din konkurransekraft gjennom ny kunnskap.

Blir klar for din neste mulighet.

Filter

Søk

By

Pris

Minimum:
Maks:

Dato

NLS-instruktør: Vannaktivitet for baby og småbarn

kr 5 225

på Prestanesvegen 51, 5392 Storebø, Norway
per kurs

Gjennom hyggelig samvær med foreldre og barn kan du formidle grunnleggende kunnskaper i forhold til selvberging og sikring, og kunnskaper om aktiviteter i, på og ved vann.


NLS-brukerkurs: Førstehjelp og forebygging, barn 0-2 år

kr 599

på Drammensvn. 288
per kurs

Dette kurset er for deg som jobber i barnehage, er småbarnsforelder, jobber i forening, og alle andre som har omsorg for små barn.


NLS-instruktør:Førstehjelp og forebygging, småbarn 0-5 år

kr 3 000

på Drammensveien 288, 0283 Oslo, Norway
per kurs

Utdanningen NLS-instruktør: Førstehjelp for småbarn, passer for deg som ønsker å holde kurs for barnehager, småbarnsforeldre, foreninger, organisasjoner og andre som har omsorg for små barn.


Sikkerhets- og livredningskurs for lærere (inntil 10 personer)

kr 7 999

på Drammensvn. 288
per kurs for en gruppe

Dette kurset avholdes lokalt etter forespørsel, på skoler/nærliggende strender. Bestiller du et kurs har bestiller/skolen ansvar for å fylle kurset med deltagere. 


Sikkerhets- og livredningskurs for lærere (utendørsaktiviteter)

kr 1 050

på Drammensveien 280, 0283 Oslo, Norway
per kurs

Utgangspunktet for kurset er sikkerhetslovgivningen, §12 i forskrift til opplæringsloven og internkontrollen. Kurs aug. og sep. 2020


NLS-instruktør: Badevakt

kr 6 100

på Aktivitetsvegen, Jessheim, Norway
per kurs

Kurset NLS-instruktør: Badevakt har som mål å utdanne instruktører som kan holde Brukerkurs: Badevakt.


NLS-instruktør: Vannaktivitet for baby og småbarn

kr 5 225

på Jessheim, Norway
per kurs

Gjennom hyggelig samvær med foreldre og barn kan du formidle grunnleggende kunnskaper i forhold til selvberging og sikring, og kunnskaper om aktiviteter i, på og ved vann


NLS-instruktør: Vannaktivitet for gravide

kr 3 750

på Oslo, Norway
per kurs

Som instruktør i Vannaktivitet for gravide bidrar man til et godt helsetilbud i lokalmiljøet. Ved å avholde kurset er dere med på å skape et godt sosialt nettverk mellom førstegangsfødende.


NLS-instruktør: Begynneropplæring

kr 4 200

på Oslo, Norway
per kurs

Dette er en utdanning for deg som vil ha ansvar for opplæring i vanntilvenning og selvberging. Øvelser og aktiviteter er i tråd med målene i den nye læreplan for 1. -4. trinn.


NLS-instruktør: Livreddende førstehjelp

kr 3 000

på Drammensveien 288, 0283 Oslo, Norway
per kurs

På kurset vil du få god kunnskap om HLR-prosedyren, og kunne lære den bort. Utdanningen gir god kunnskap om drukning, nedkjøling og sirkulasjonssvikt. Herunder inkluderer bruk av hjertestarter.


NLS-instruktør: Videregående selvberging og svømming

kr 2 300

på Oslo, Norway
per kurs

Dette kurset gir en innføring i ferdigheter og øvelser for å utvikle spesifiserte svømmearter som er viktig for å gjennomføre livredning.


NLS-instruktør: Livredning nivå 1 (Modul: Livredning og svømming)

kr 4 200

på Oslo, Norway
per kurs

Gjennom kurshelgen får man utviklet ferdigheter ved opplæring og trening av svømmeteknikker. Dette tilsvarer læreplanen sitt krav til skolesvømming.