Informasjon om Knowitall

Om

Knowitall

Knowitall er en plattform for å få tilgang til kunnskap. Vi ønsker å gi dem som har kunnskap bedre muligheter for å tilby den direkte til dem som søker kunnskap – enkelt uten barrierer.

Knowitall er en portal for bedrifter som ønsker å bygge kunnskap til sine ansatte. Det er for enkeltindivider som søker kunnskap for sin egen utvikling. Sist og ikke minst er Knowitall en karrierevei for dem som ønsker å tilby kompetanse enten gjennom egne lokaler eller fra sin arbeidsgiver.

Er du arbeidsgiver la dine ansatte få bygge opp sin markedsverdi i markedet for sin kompetanse gjennom å tilby kurs etter arbeidstid. Bedriften vil få tilgang til nye kunder og dine ansatte blir mer lojale og tilfredse.

Det er for alle som vil kunne mer, gjøre mer og klare mer.

Knowitall gir deg tilgang til ny kunnskap. Enkelt. En ny karriereretning, en ny hobby eller rett og slett økt forståelse for et felt du er opptatt av – her går kunnskapen du søker direkte til deg fra menneskene som sitter på den. Dette er videreformidling av kunnskap og erfaringer i sin reneste form.

Formidling ansikt til ansikt

I Knowitall tror vi kunnskap er en utviklingsprosess som påvirker og beriker alle som er delaktige. Derfor er alle kursene våre ”off-line” – læringen skjer i et undervisningslokale tilpasset emnet, hvor du og andre deltagere møter læreren ansikt til ansikt. En fysisk tilstedeværelse skaper interaksjon det ikke er mulig å få til på nettbaserte kurs.