Instruktørutdanning

Sikkerhets- og livredningskurs for lærere (utendørsaktiviteter)

Utgangspunktet for kurset er sikkerhetslovgivningen, §12 i forskrift til opplæringsloven og internkontrollen. Kurs aug. og sep. 2020

Sikkerhets- og livredningskurs for lærere for opplæring utendørs i, på og ved vann.

Utgangspunktet for kurset er sikkerhetslovgivningen, §12 i forskrift til opplæringsloven og internkontrollen.

Første del av kurset er en kort gjennomgang av sikkerhetslovgivningen med en avklaring av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom rektor og lærer. Vi synliggjør hvordan internkontrollen setter krav til risikovurdering og konkretiserer hva man skal legge i at en lærer skal være dyktig til å kunne svømme, dykke og kunne livredning jf. §12 i forskrift til opplæringslova.

Andre delen innledes med en risikovurdering som skal relateres til de aktuelle elevgruppene, det man skal gjøre, der man skal være. Deretter gjennomgås de praktiske ferdighetene knyttet til tilsyn, svømmedyktighet, livredning og håndtering av ulykker. Til slutt gjennomføres en praktisk prøving i de sentrale ferdighetene, som nå vil være tilpasset de krav som har fremkommet gjennom internkontrollen.

Pris

Pris avtales for hvert enklet tilfelle. I tillegg til kurset tilkommer 350 kr for materiell og registrering, og evt. kjøregodtgjørelse for instruktør. 

Tid og sted

Kurset går over en ettermiddag fra kl. 13.00-16.00. 

Ta kontakt for å avtale pris, tid og sted for kurs.

For spørsmål send e-post til nls.post@livredning.no. 

Informations:

Navn på instruktør: Norges Livredningsselskap
Minimum aldersgrense: 18

Offentlig diskusjon (0)

Du må logg inn for å sende en ny kommentar.