Instruktørutdanning

NLS-instruktør: Badevakt

Kurset NLS-instruktør: Badevakt har som mål å utdanne instruktører som kan holde Brukerkurs: Badevakt.

Opptakskrav

Gjennomført brukerkurs for badevakter. 

Kursinnhold og mål:

  • Lovverket, formelle krav, ansvar og oppgaver for badevakten.
  • Kunne forklare badevaktrollen -service, sikkerhet og risikovurdering.
  • Kunne forklare de forskjellige formene for tilsyn: Forebyggende, avvergende og tekniske innretninger.
  • Teoretisk og praktisk repetisjon av vannets egenskaper. Grunnprinsipper for svømming og livredning, overskudd i selvbergingsevne, badevaktens egen sikkerhet.
  • Instruksjon i svømming og livredning i basseng.
  • Kunne forklare og drøfte håndtering av ulykker og nødsituasjoner.
  • Instruktør i livreddende førstehjelp.
  • Informere om videre utdanning innen førstehjelp.

Kursmateriell

Livreddende førstehjelp - instruktørhefte. Forslag til praktiske øvelser i bassenget rammeplan, kursbevis og kompetansebevis.

Tid og sted

Fredag 19. november kl. 08.00 - 16.00 og lørdag 20. november kl. 09.00 - 17.00.

Sted: Jessheimbadet, Aktivitetsvegen 11, 2050 Jessheim.

Siste frist for påmelding er via Knowitall to uker før kursstart.

For spørsmål om utdanningen, kontakt Linda Melander på linda.melander@livredning.no 

Informations:

Navn på instruktør: Bård Pedersen
Minimum aldersgrense: 18

Offentlig diskusjon (0)

Du må logg inn for å sende en ny kommentar.