Instruktørutdanning

NLS-instruktør: Badevakt. Dato høst 2021TBA

Kurset NLS-instruktør: Badevakt har som mål å utdanne instruktører som kan holde Brukerkurs: Badevakt.

Opptakskrav

Gjennomført brukerkurs for badevakter. 

Kursinnhold og mål:

- Lovverket, formelle krav, ansvar og oppgaver for badevakten.

- Kunne forklare badevaktrollen -service, sikkerhet og risikovurdering.

- Kunne forklare de forskjellige formene for tilsyn. Forebyggende, avvergende, forredning og elektronisk.

- Teoretisk og praktisk repetisjon av vannets egenskaper. Grunnprinsipper for svømming og livredning, overskudd i selvbergingsevne, badevaktens egen sikkerhet.

- Instruksjon i svømming og livredning i basseng.

- Kunne forkalre og drøfte håndtering av ulykker og nødsituasjoner.

- Instruktør i livreddende førstehjelp.

- Informere om videre utdanning innen førstehjelp.

Kursmateriell

- Livreddende førstehjelp - instruktørhefte. 

- Forslag til praktiske øvelser i bassenget.

- Rammeplan.

- Kursbevis.

- Kompetansebevis.

Tid og sted

Dato: Høst 2021 TBA

Sted: TBA

Siste frist for påmelding er via Knowitall en uke før kursstart.

Informations:

Navn på instruktør: TBA
Minimum aldersgrense: 18

Offentlig diskusjon (0)

Du må logg inn for å sende en ny kommentar.