Informasjon om Knowitall

Hva vi tror

Hva vi tror på

Knowitall har som mål å redusere barrierer slik at alle kan få tilgang til økt kunnskap. Dette vil gi bredere og mer innhold, bedre priser til sluttbrukere og bedre inntektsalternativer for lærere, kunnskapsformidlere og instruktører innenfor en rekke disipliner.

Vår øverste visjon er å demokratisere kunnskap som betyr å gjøre kunnskap tilgjengelig til alle. Vi ønsker at alle skal få ta del i den utviklingen som økt kunnskap gir. Kunnskap er ikke et gode for de få, kunnskap er en menneskerett.

Derfor kommer vi i Knowitall til å gi 1% av all omsetning til definerte prosjekter for å la mennesker som ikke er en del av verdiutviklingen i samfunnet tilgang til kunnskap – gratis. Vi støtter personer direkte som gir læring til dem som står utenfor slik at de kan tjene penger til livets opphold.