Informasjon om Knowitall

Betingelser for bruk

Knowitall brukervilkår

Knowitall er en webtjeneste bygget på en P2P plattform. De generelle vilkårene nedenfor gjelder for bruk av Knowitall.io og Knowitall.no

Knowitall er en sosial formidlingsplattform av kunnskap i form av kurs som gjør det mulig for brukerne å etablere kurs og delta på kurs, samt kommunisere med hverandre. Knowitall tjenesten kan bare brukes i samsvar med disse bruksvilkårene. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å endre disse bruksbetingelsene hvis nødvendig.

Innholdsrettigheter

Brukerne beholder seg selv retten til all tekst, bilder og annet innhold de lager i tjenesten. Brukerne tillater andre å bruke innholdet i samsvar med tjenestens art og tillater tjenesteleverandøren å lagre informasjon og data og gjøre endringer som er nødvendige for tjenesten, men andre rettigheter overføres ikke fra brukerne, med mindre annet er avtalt. Innholdets ansvar ligger hos brukeren, som har produsert den til tjenesten. Tjenesteleverandøren har rett til å fjerne materiale når det finner det nødvendig. Det er ikke lov av brukerne å laste opp innhold som er av kriminell art som bryter norsk lov, innhold som er diskriminerende mot kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Innhold som bryter dette vil bli umiddelbart slettet. Innhold som har 18 års grense grunnet seksuell art er heller ikke ønsket som innhold grunnet tjenesten også er tilgjengelig for barn og ungdom. Innhold som er av en sterk og radikal politisk karakter som jobber imot de demokratiske prinsipper Norge er bygget på vil også bli fjernet med umiddelbar virkning.

Ansvarsfraskrivelse

Ingen garantier for driften av Knowitall tjenesten er gitt. Brukerne er selv ansvarlige for deres handlinger ved bruk av Knowitall i og utenfor tjenesten, og de bør estimere påliteligheten til andre brukere før de håndterer dem. Tjenesteleverandøren kan under ingen omstendigheter være ansvarlig for skade som er forårsaket av brukeren. Brukeren lagrer ikke informasjon eller data i tjenesten, og forventer at den forblir der.

Fjerning av en bruker

Tjenesteleverandøren har rett til å fjerne eventuelle brukere fra Knowitall og avslutte bruksretten til tjenesten uten noen spesiell grunn og uten å være ansvarlig for erstatning.

Gjeldende jurisdiksjon

Den jurisdiksjon som gjelder i denne tjenesten og disse bruksvilkårene er Norge, med mindre annet er påkrevet av bindende lov.