Informasjon om Knowitall

Personvern

Navn på registeret

Brukerregister av Knowitall-tjenesten

 

Bruk av personlige opplysninger (registreringsformål).

Personlige opplysninger samles for å muliggjøre kommunikasjon og bruk av tjenesten. Detaljer kan brukes til kommunikasjon mellom tjenesteleverandører og brukere, og også for direkte kommunikasjon mellom brukere. Noen personlige detaljer er synlige på brukerens profilside, men disse detaljene er frivillige (unntatt navn).

 Håndteringen av personlige opplysninger utelukkes ikke, men registerdataene lagres på en server som leies fra et tredjepartsfirma i Norge.

 

Informasjonsinnhold i registret

Følgende opplysninger kan lagres i registret:

Personlige detaljer: Navn, e-postadresse, telefonnummer, gateadresse.

Kontoopplysninger: brukernavn, passord (lagret i kryptert format).

Beskrivelsesteksten som brukeren kan skrive om seg selv.

Tilbudene og forespørsler brukeren har postet til tjenesten.

Gitt og mottatt tilbakemelding og anmeldelser.

Statistiske data om bruk av tjenester, f.eks. antall ganger brukeren har logget på.

 

Vanlige kilder til informasjon.

Personlige opplysninger er gitt av brukeren ved registrering til tjenesten eller når den brukes senere.

 

Regelmessig overføring av informasjonen

Informasjonen kan bli overlevert til forskningsformål som beskrevet i vilkårene for bruk som brukeren aksepterer før du begynner å bruke tjenesten. Forskerne kan ikke publisere noen forskningsresultater, slik at identifiseringsinformasjon vil bli avslørt, eller at en bestemt bruker kunne oppdages.

 Informasjon som vurderer brukere av et enkelt Knowitall-fellesskap, kan overføres til klienten som har grunnlagt det samfunnet eller til de samfunnsadministratorer som er utpekt av denne klienten.


Overføringer av informasjonen utenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Informasjon kan lagres til en server som kan være lokalisert innenfor eller utenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

 

Registrer beskyttelsesprinsipper

Informasjonen lagres på datamaskiner. Tilgangen til informasjonen er begrenset med passord og fysisk tilgang til datamaskinene er begrenset av serveren hosting selskapet.