Informasjon om Knowitall

Hvordan virker det

Hvordan virker det

Brukere av Knowitall er mange og det er flere innganger for å dra nytte av tjenesten. Les her om hvordan du kan bli med på kurs og hvordan du kan bli tilby din kunnskap i form av kurs.

Individuelle kurs

Det vil finnes mange kurs som du kan ta del i. Her kan du finne kurs fra alt fra male- og fotokurs til kurs innen programvare og ny teknologi. Det er faktisk ingen begrensninger så lenge det er et marked for det.

Alle kurs vil være i et egnet lokale og kurset holdes av den person som står oppført i kurstilbudet. Følg kursområdet «for deg». Her kan du også finne kurs som blir holdt i en bedrift og i deres egnede lokaler. Mulighetene er mange og kurstilbudet vil øke hele tiden.

 

Praktisk info

Alle kurs er angitt med når kurset starter og hvor lenge og hvor mange ganger det holdes. De skal ha en tydelig adresse og beskrivelse hvordan man kommer der og det skal alltid være et offentlig tilgjengelig lokale. Kurstilbudet skal ha bilder av lokalet.

Reservere plass på kurs

Reserverer du plass på et ønsket kurs blir du belastet umiddelbart. Du kan benytte deg av vår betalingsløsning «Stripe» som er en av de største og anerkjente leverandører av sikker betaling på nettet.

 

Avbestilling

Du kan avbestille frem til 24 timer før kurset begynner mot et gebyr på 2,75% av totalbeløpet.

 

Sikkerhet

For din trygghet så vil alle som går på kurs få anledning til å gi en anmeldelse om kursholder, kursprogram og om fasilitetene. Dette slik at dere vet hva dere går til – alltid. For din sikkerhet så er det alltid minimum 5 deltakere før et kurs kan starte. Det er ikke lov å endre adresse før kursstart uten at dette gjøres på offentlig på knowitall.io.

 

 Bedriftskurs

På Knowitall kan instruktører og kursholdere tilby sine tjenester direkte til bedrifter. Under bedriftskurs vil bedrifter finne kurstilbud som er tilpasset næringslivet. Her er det ikke priset inn lokaler og fasiliteter. Her vil instruktør komme til din bedrift hvor dine ansatte holder sted. Gjennom kurstilbudet vil du finne kursholdere i et stort geografisk område. Målet er at flere bedrifter vil få mulighet til å tilby kurs til sine ansatte for å heve kompetansenivå og sin konkurranseevne. Dette vil gi betydelig lavere priser enn hva som tilbys i dag.

 

Kursene tilbys i ferdige tilbud og program som kan tilbys ulik varighet og innhold. Priser er basert på lokal reiseavstand uten overnatting. Ønsker bedriften instruktører som trenger diett, overnatting og ekstra reisevei så må dette faktureres direkte fra instruktør til bedrift etter avtale.

 

Kursene som tilbys her er fast pris basert på oppmøte og tidsbruk uavhengig av antall påmeldte på kurs fra bedriften.

 

Hvordan bli kursholder

 

1.     Instruktør bedriftsmarked

Har du et erfaringsgrunnlag eller kompetanse du mener næringslivet kan dra nytte av så er det enkelt å komme i gang. Dette uten kostnader eller investeringer. Det er ingen økonomisk risiko overhodet. Dette kan være kurs fra alt til det åpenbare som Office og Excel, presentasjonsteknikk til etikk og miljø eller kurser innen merkevareutvikling eller IT. Vi lever i en konkurranseutsatt global verden. Ny konkurranse kan komme før man klarer å forutse den og endre fullstendig rammevilkår. Bedrifter trenger kompetansepåfyll kontinuerlig.

 

Her er det mange muligheter for deg som har en unik kompetanse som er verdifull for en bedrift. Som en kursholder for bedriftsmarkedet kan du skreddersy ditt kurs til det behovet en virksomhet har innenfor en rekke områder.

 

Som en kursholder for bedriftsmarkedet drar du til bedriften og holder kurs. Prisen du tilbyr må dekke alle kostnader som sosiale avgifter, feriepenger og eventuelle forsikringer. Ekstraordinære reisekostnader faktureres bedrift direkte etter avtale.

 

Les mer om hvordan du bygger opp ditt eget kursprogram under utvikling av kursprogram.

 

2.     Kurs egne lokaler - privatmarkedet

Har du tilgang til et lokale så kan du tilby kurs til privatmarkedet. Eneste kravet er at lokalet må ha en offentlig adresse. Privat adresser aksepteres ikke og vil resultere i at kurset vil ikke bli godkjent. Det må også være minimum 5 deltakere som er påmeldt før et kurs kan finne sted.

 

Les mer om hvordan du bygger opp ditt eget kursprogram under utvikling av kursprogram.

 

3.     Kurs med lokaler fra din arbeidsgiver

Det sitter mye kompetanse i virksomheter. Hvorfor ikke dele denne? Vi i Knowitall ønsker å stimulere bedrifter til å la sine ansatte holde kurs i bedriftens lokaler etter arbeidstid. Dette vil gi ansatte mer egenverdi, inntekt og økt nettverk. Dette er en smart måte å utføre markedsføring på uten at det koster noe. Det vil gi bedriften økt markedstilgang som vil resultere i økt nettverk og kundetilgang.

 

Les mer om hvordan du bygger opp ditt eget kursprogram under utvikling av kursporgram.