Instructor education

NLS-instruktør: Vannaktivitet for baby og småbarn

Gjennom hyggelig samvær med foreldre og barn kan du formidle grunnleggende kunnskaper i forhold til selvberging og sikring, og kunnskaper om aktiviteter i, på og ved vann

Norges Livredningsselskap instruktørkurs - Vannaktivitet for baby og småbarn

Det å være en veileder for foreldre med babyen i sitt første møte med vann er en spennende og givende rolle. Gjennom hyggelig samvær med foreldre og barn kan du formidle grunnleggende kunnskaper i forhold til selvberging og sikring, og kunnskaper om aktiviteter i, på og ved vann. 

Utdanningen består av modul 1 og modul 2, som gjennomføres i den rekkefølgen. Begge må gjennomføres for å kunne utdanne seg som instruktør i vannaktivitet for baby og småbarn.

​Opptakskrav

Du må nylig ha gjennomført livredningskurs for lærere og inneha oppdatert NLS Livreddende førtehjelp eller tilsvarende fra de siste 6 mnd. 

I tillegg må du mestre følgende fysiske test:

- Fall uti dypt vann
- Svøm 100 meter på magen
- Underveis, dykk ned og plukk opp en gjenstand
- Stopp og hvil. I tre minutter skal man: flyte på magen, trå vannet og orientere seg, rulle over på ryggen og flyte på rygg.
- Svøm 100 meter på ryggen og ta deg opp på land

Modul 1

Gjennomgang av grunnprinsipper for babysvømming. Metodikk, veiledning av foreldrene, HMS, risikomomenter og organisering av kurs. Kunnskap om sikkerhet i basseng og kjennskap til alarmplan. ​

Modul 2

Gjennomgang av utvikling og læring, øvelser i observasjon og relasjonsbygging. Aktivitetsbank, selvbergingsaktiviteter, og repetisjon i HLR.

Praksis

Praksis kan gjerne påbegynnes i forkant av modul 1 hos godkjent NLS instruktør. Praksis er 30 timer fordelt på 10 timer på baby, 10 timer på videregående baby og 10 timer på 2 til 4 åringer. Du skal føre en logg slik at en ved endt praksis skriver en kort rapport om erfaringen, noen refleksjoner over egen utvikling og gjerne tilbakemelding om hvordan kurset har forberedt deg til jobben som instruktør. Først når denne er sendt inn og godkjent vil du bli ført opp i vårt register på hjemmeside som instruktør.   

Målsetting

Man skal ved endt praksis kunne ha ansvar for en gruppe foreldre og barn, og veilede disse i vanntilvenning og aktiviteter basert på lek for å gjøre barn og foreldre trygge i vannet. Man skal kunne gi de en god forståelse om selvberging og bidra til at de vil mestre et fall i vannet uten at de blir redde.  

Varighet

Kurset besår av to modulder. Hver modul består av undervisning lørdag og søndag i tidsrommet 09.00 – 17.00.  

Kursbevis

Diplom: Instruktør Vannaktivitet for baby og småbarn. Ved endt praksis blir du oppført i vårt instruktørregister på vår hjemmeside.

Sted og tid

Bølgen bad, Drøbak.  Belsjøveien 2, 1440 Drøbak.

VÅR 2021
Modul 1: 17.-18. april
Modul 2: 8.-9. mai

HØST
Modul 1: 16.-17. oktober
Modul 2: 13.-14. november

Er dette utdanningen for deg?   For spørsmål om utdanningen, kontakt Torill Hindmarch: th@livredning.no eller hovedkontoret på: nls.post@livredning.no

Informations:

Geographical working area: Bølgen bad, Drøbak
Navn på instruktør: Torill Hindmarch
What to bring on course: Mat, drikke, badetøy og skift.
Minimum Age requirement: 20
Class level: Intermediate

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.