Instructor education

Sikkerhets- og livredningskurs for lærere (inntil 10 personer)

Dette kurset avholdes lokalt etter forespørsel, på skoler/nærliggende strender. Bestiller du et kurs har bestiller/skolen ansvar for å fylle kurset med deltagere. 

Sikkerhets- og livredningskurs for lærere for opplæring utendørs og i, på og ved vann.

Dette kurset avholdes lokalt etter forespørsel på skoler/nærliggende strender. Bestiller du et kurs har bestiller/skolen ansvar for å fylle kurset med deltagere. 

Utgangspunktet for kurset er sikkerhetslovgivningen, §12 i forskrift til opplæringslova og internkontrollen.

Første del av kurset er en kort gjennomgang av sikkerhetslovgivningen med en avklaring av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom rektor og lærer. Vi synliggjør hvordan internkontrollen setter krav til risikovurdering og konkretiserer hva man skal legge i at en lærer skal være dyktig til å kunne svømme, dykke og kunne livredning jf. §12 i forskrift til opplæringslova.

Andre delen innledes med en risikovurdering som skal relateres til de aktuelle elevgruppene, det man skal gjøre, der man skal være. Deretter gjennomgås de praktiske ferdighetene knyttet til tilsyn, svømmedyktighet, livredning og håndtering av ulykker. Til slutt gjennomføres en praktisk prøving i de sentrale ferdighetene, som nå vil være tilpasset de krav som har fremkommet gjennom internkontrollen.

Pris

Pris per kurs er 7999 kr. I tillegg tilkommer kr. 350 per deltager for registrering og kursmatriell. Og kjøring for instruktør.

For hver deltaker utover 10 personer, er prisen per deltaker 1050 kr, pluss registrering og kursmateriell. 

Tid og sted

Bestiller av kurset avtaler med instruktør når og hvor kurset skal avholdes. 

Kurset har en varighet på ca. 3 timer.

For mer informasjon eller spørsmål, ta kontakt på nls.post@livredning.no

Informations:

Navn på instruktør: Norges Livredningsselskap
Minimum Age requirement: 18

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.